- Jesteśmy z Wami od 2008 roku -
„Polonia Christiana”
dla Ciebie

Polonia Christiana
Z Wami od lat

Za nami już kilkadziesiąt numerów pisma Polonia Christiana Tradycja – rodzina – własność. Jesteśmy z Wami już ponad 12 lat! Od marca 2008 roku, kiedy wydaliśmy pierwszy numer!

Polonia Christiana
O wszystkim co najważniejsze

Polonia Christiana od samego początku porusza tematy niezwykle istotne dla Kościoła katolickiego, Polski i całego świata. Blisko sto stron wydawanych co dwa miesiące na kredowym papierze to prawdziwa intelektualna uczta dla każdego katolika, konserwatysty czy tradycjonalisty, któremu bliskie są wartości nie tylko Prawdy, Dobra i Piękna, ale także Tradycji, Rodziny i Własności.

Polonia Christiana
Niezmienna klasa i styl

Podobnie jak poprzednie numery, także i kolejne będą wydane na kredowym papierze, bogato ilustrowane, a treści poruszą najistotniejsze tematy polityki, społeczeństwa i Kościoła. Redaktorem naczelnym został Jerzy Wolak znany i lubiany eseista i publicysta, który gwarantuje wysoką jakość treści, które znajdą się w kolejnych wydaniach Polonii Christiany.

Zamów kolejny numer czasopisma Polonia Christiana

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit.b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniami w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszeń. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenia, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji każdego ze Stowarzyszeń: ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków, lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Copyright by Stowarzyszenie Polonia Christiana 2020